Ma 2019. augusztus 22. csütörtök, Menyhért napja van.

Pályázatok

„KULTURÁLIS ALAPELLÁTÁS TÁMOGATÁSA 1000 FŐ ALATTI KISTELEPÜLÉSEK SZÁMÁRA" >>>>>

Széchenyi 2020 infóblokk

Településképet rontó épület külső felújítása Értény községben

Kedvezményezett neve: Értény Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve, kódszáma: Településkép, közösségi tér fejlesztése (VP), VP-6-7.4.1.1-16

Projekt címe, azonosító száma: „Településképet rontó épület külső felújítása Értény községben", 1776660717

Szerződött támogatás összege: 44.540.982 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 95

a projekt tartalmának rövid bemutatása:

A fejlesztés célja, hogy az Értény, Béke tér 330. szám (352 hrsz) alatt található, a faluképet rontó volt iskola épület külső felújításával és energetikai fejlesztésével egy többfunkciós, gazdaságosan működtethető, egész évben látogatható közösségi épület jöjjön létre, amely a község lakosai mellett a településre látogatók számára is tartalmas programokat kínálhat. Az épület külső felújítása mellett a projekt hangsúlyos eleme az épület energetikai korszerűsítése is.

Ennek érdekében a projekt keretében sor kerül az alábbi fejlesztésekre:

A leromlott állapotú külső fal és lábazat az esztétikus megjelenését is szolgáló, korszerű hőszigetelést és vakolatot kap. Az épület elavult, leromlott állapotú, a korszerű energetikai elvárásoknak nem megfelelő 14 db nyílászárója is cserére kerül. Az energetikai korszerűsítést szolgálja a padló és a födém szigetelése és a napelemes rendszer telepítése.

a projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.12.31.

Széchenyi 2020 infóblokk

Értény Művelődési Ház energetikai korszerűsítése

Pályázat azonosítószáma: TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00024

Pályázat címe: Értény Művelődési Ház energetikai korszerűsítése

Kedvezményezett neve: Értény Község Önkormányzata

Szerződött támogatási összeg: 49.287.053 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

Projekt tartalmának bemutatása:

A település egyik legfontosabb középülete a fejlesztéssel érintett épület. A fejlesztés segítségével nemcsak egy kiemelten fontos középület szépül meg, újul meg, de a folyamatos üzemeltetés is lényegesen kevesebb kiadással biztosítható, hiszen közel nulla energia felhasználásával üzemeltethető lesz az épület a felújítást követően. A fejlesztés által csökken a CO2 kibocsátás. A tervezett beruházás eredményeképpen csökken a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátása, valamint megvalósul a felhívásban megjelenő második alcél is a hazai megújuló energiaforrások fokozottabb használata. A projekt célkitűzései, a megvalósítás tervezett hatásai és eredményei, a felhívás szerinti, választott intézkedések az energetikai felmérésbe bevont szakemberek javaslatai: Jelenleg a fejlesztéssel érintett épület energetikai minőség szerinti besorolása HH; a beruházás megvalósítása után az épület energetikai minőség szerinti besorolása BB-kerül. A megvalósítás eredményeképpen az épület energetikai minőség szerinti besorolása 6 kategóriát javult. Önállóan támogatható tevékenységek közül: Önkormányzati tulajdonú épület energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által - Épületek hőtechnikai jellemzőinek javítása, az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló, a felhívás megjelenésekor hatályos 7/2006 (V. 24.) TNM rendelet (továbbiakban: TNM rendelet) 6. § (5) és (6) bekezdéseinek b) pontjaiban megfogalmazott „hazai vagy uniós pályázati forrás” felhasználása esetében alkalmazandó követelményeknek megfelelően a külső határoló szerkezetek (beleértve a pince- és zárófödémeket vagy a fűtött tetőteret határoló szerkezeteket) utólagos szigetelésével, külső nyílászárók cseréjével vagy korszerűsítésével, vagy az épületek nyári, passzív hővédelmének javításával. Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából: - napelemek és tartóelemeik beszerzése és telepítése; statikai szakvélemény alapján a tetőszerkezet érintett teherhordó elemeinek megerősítése; a helyi elektromos rendszerhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz szükséges elemek (pl. inverterek, kétirányú mérők) beszerzése a belső csatlakozáshoz elengedhetetlenül szükséges hálózatfejlesztések és ezek kiépítésének költségei; megtermelt villamos energiát mérő és rögzítő eszközök. Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek Akadálymentesítés – a felhívás 3.2 fejezetében, az akadálymentesítésre vonatkozó feltételek alapján; Nyilvánosság biztosítása – a felhívás 3.2 fejezetében az nyilvánosság biztosítására vonatkozó feltételek alapján valósul meg.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. év 10. hó 31.

A Közép és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány által kiírt, KKETTKK-CP-02 jelű pályázat
I. Világháborús Emlékmű felújítására

A program célja Értény községben található I. világháborús emlékmű teljes felújítása.

Az I. világháborús emlékművet a háborúban elesett hősök és áldozatok emlékére állították. Az emlékműre összesen 55 I. világháborús hős nevét vésték fel.

Mivel az emlékmű a település központjában a Hősök kertjében található, így az idő múlásával erős kémiai és biológiai szennyeződést szenvedett.

A megnyert támogatásból az alábbi munkálatok készülnek el:

  • A lábazat szétcsúszott lépcsőinek kifejtése, helyük tisztítása, az elemek eredeti helyükre állítása
  • Az egész emlékmű tisztítása (vízborotvás, manuális módon
  • Fugák kitisztítása, a műkő felületeken kialakult repedések kiszélesítése (kivésése) Látszó vasszerkezetek felületeinek passziválása
  • Szélesebb repedések, nyílások feltöltése epoxi gyantával, majd restauráló habarccsal
  • Fugák feltöltése restauráló habarccsal
  • Teljes kitérhálósodás után a pótlások cizellálása
  • A teljes emlékmű átfestése homlokzatfestékkel (az eredeti színnel megegyező színben)
  • Teljes emlékmű hidrofólizálása
  • Betűk és egyéb díszítő elemek újrafestése (javítása)

Értény településen az I. Világháborús emlékmű felújítási, restaurálási munkálatait Tövisháti András restaurátor-szobrásszal kívánjuk elvégeztetni.

A program célja az emlékmű karbantartása és felújítása. A felújítás hozzájárul az első világháborúval kapcsolatos társadalmi emlékezet ébrentartásához, valamint a közös történelmen és kultúrán alapuló magyar és európai identitás erősítéséhez.

Az emlékmű a helyreállítást követően ismét a település egyik meghatározó jelképévé válik.

A programot az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatja.

1914-1918