Ma 2019. szeptember 15. vasárnap, Enikő napja van.

Dokumentumok

Helyi Esélyegyenlőségi Program >>>>>

Településképi arculati kézikönyv >>>>>

Értény Község településrendezési tervének 3.számú módosítása >>>>>

Rendeletek:

3/1991./V.14./sz.r. Az első lakáshoz jutók vissza nem térítendő támogatásáról >>>>>

3/2005./II.25./sz.r. A gyermekek védelmének helyi szabályairól >>>>>

4/2005./II.25./sz.r. A kommunális adóról >>>>>

5/2005./II.25./sz.r. Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól >>>>>

5/2007./IV.13./sz.r. A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról >>>>>

6/2007./IV.13./sz.r. Az ebtartásról >>>>>

6/2013./VI.19./sz.r. A külterületi és belterületi hulladékégetésre vonatkozó szabályokról >>>>>

7/2014./IX.01./sz.r. A közterületek elnevezéséről és az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól >>>>>

8/2008./VIII.01./sz.r. Értény község helyi építési szabályozásáról >>>>>

9/2013./IX.18./sz.r. A filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó szabályokról >>>>>

10/2006./III.16./sz.r. A luxusadóról >>>>>

11/2013./X.31./sz.r. A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról >>>>>

13/2013./XII.31./sz.r. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról >>>>>

20/2009./XI.20./sz.r. A helyi zaj és rezgésvédelmi szabályokról >>>>>

21/2006./IX.20./sz.r. A kitüntetés alapításáról és adományozásának rendjéről >>>>>

23/2006./X.12./sz.r. A települési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és egyéb juttatásairól >>>>>

26/2006./XI.23./sz.r. A temetőről és a temetkezésről >>>>>

4/2015./V.29./sz.r. Értény Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról >>>>>

7/2015./X.27./sz.r. Az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról >>>>>

9/2015./XI.26./sz.r. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásokról >>>>>

4/2016./V.23./sz.r. Értény Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról >>>>>

3/2016./III.10./sz.r. Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről >>>>>

9/2016./XI.02./sz.r. Az egészségügyi alapellátás körzeteiről >>>>>

11/2016./XI.29./sz.r. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről >>>>>

4/2017./III.08./sz.r. Az óvodai térítési díjakról és a nyersanyagnormáról >>>>>

3/2017./III.08./sz.r. Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről >>>>>

6/2017./V.23./sz.r. Értény Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról >>>>>

15/2017./VIII.23./sz.r. A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településképérvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól >>>>>

16/2017./IX.18./sz.r. Házasságkötés megrendezéséről és díjáról >>>>>

17/2017./XI.24./sz.r. A szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról >>>>>

18/2017./XI.24./sz.r. A helyi iparűzési adóról >>>>>

1/2018./II.16./sz.r. Értény Község településképének védelméről >>>>>

10/2018./X.31./sz.r. A 2018. évi szociális célú tűzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásról >>>>>

11/2018./X.31./sz.r. A 2017. évi szociális célú tűzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról >>>>>

Formanyomtatványok, kérelmek:

Bevallás gépjárműadóról >>>>>

Bevallás a magánszemély kommunális adójáról >>>>>

Bevallás a helyi iparűzési adóról >>>>>

Bevallás az előrehozott helyi adóról >>>>>

Ebösszeíró adatlap >>>>>

Elhullott eb bejelentése >>>>>

Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről >>>>>

Bevallás előállított magánfőzött párlat után >>>>>

Kérelem települési támogatás megállapítására >>>>>

Formanyomtatvány a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához(A lap), a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához(B lap) >>>>>

NYILATKOZAT a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez >>>>>

Fakivágás magán és közterületen (tájékoztató, az ügymenet leirása, kérelem) >>>>>

Tájékoztatás az engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak engedélyeztetéséről >>>>>

Kérelem a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljáráshoz >>>>>

Hirdetmények:

Jelentkezz a Magyar Honvédség tartalékos katonájának! >>>>>

Jelentkezz katonának! >>>>>

Hirdetmény a vadászterületek határáról: >>>>>

Nyilvántartások:

Kereskedelmi nyilvántartás Értény >>>>>

Telepek nyilvántartása >>>>>